Fons de coneixement
i experiència

La nostra històriaAgustí Gómez Passolas  (1922-2017)

EL FUNDADOR i LA SEVA OBRA
Agustí Gómez Passolas ha estat un home de qualitats i virtuts excepcionals. Aparellador de professió, empresari, emprenedor social. Era pare, i avi, de família nombrosa.   

A l’inici de la dècada dels anys 80 li bullia al cap una idea fixa: “Fer alguna cosa perquè les persones que es jubilen i es valen per elles mateixes no perdin la il·lusió de continuar vivint intensament, fent servir les seves dots de creativitat, d’aprenentatge i de realització”.

Després d’una etapa d’informació i de reflexió l’Agustí va posar en pràctica la seva idea. Va aconseguir convèncer altres 10 persones de la bondat de crear una Associació sense ànim de lucre. Es van preparar uns Estatuts i, tots plegats, es van constituir com Fundadors de Conex. El 8 de juny de 1984, es va signar l’Acta Fundacional del Fons de Coneixement i Experiència.

L’Agustí tenia clar l’esperit que havia d’impregnar el projecte per millorar la qualitat de vida de moltes persones grans. Conex va integrar aquest sentiment de treball col·lectiu en tres dels seus principals objectius: Posar al servei de qui ho necessiti els coneixements i experiències acumulades. Donar a canvi de res, amb altruisme. Animar tothom que tingui un projecte de vida actiu a fer-lo realitat.

L’Associació va començar les activitats en petits espais cedits gratuïtament per entitats no lucratives. Va continuar en un pis que es va llogar al carrer Aragó de Barcelona. Conex va créixer ràpidament. En pocs anys va assolir la xifra de més de 3.000 membres, entre col·laboradors i usuaris, una complexitat insòlita per a una entitat gestionada exclusivament per voluntaris. Sota una estructura organitzativa eficaç i molt eficient es van desenvolupar múltiples activitats: les aules, amb formacions diverses i amb milers d’alumnes, eren la activitat més visible i nombrosa, però també hi havia un grup de teatre i una coral; es realitzaven viatges i visites culturals i fins i tot cada any s’atorgava un premi literari.

El Conex de finals del segle XX era un escenari d’oportunitats, la qual cosa va propiciar el desenvolupament de moltes idees. Algunes d’aquestes idees es van plasmar en tres Projectes Socials significatius: Cangur amic, Emprex i Llars Compartides. Avui els tres Programes continuen actius.

El Projecte Cangur Amic va néixer per donar suport puntual a membres de l’Associació que travessaven dificultats per manca de salut, soledat. Actualment està format per un nombrós equip de voluntaris. El seu compromís s’ha estès a persones grans alienes a Conex.

L’any 1993, Any Internacional de les Persones Grans i de la Solidaritat entre generacions, la Unió Europea convocà un concurs d’idees innovadores. Conex hi presentà el projecte Emprex. Aquest Projecte, que ja es desenvolupava a l’Entitat, fou premiat amb un dels dos premis concedits a Espanya. El programa Emprex ofereix voluntaris de l’Associació per formar, en diversos àmbits, persones en situació d’atur amb la finalitat de facilitar el seu accés al món laboral.

En el col·lectiu de gent gran de la nostra societat hi ha una quantitat significativa de persones que tenen autèntiques dificultats per accedir o conservar un habitatge, permanent i en bones condicions, on viure dignament. L’Agustí Gómez Passolas volia contribuir a resoldre aquesta dificultat. Amb la finalitat de trobar solucions per aquest problema es va crear a Conex un grup de recerca liderat per l’Agustí. D’aquest grup de ciutadans emprenedors va emergir el concepte de Llar Compartida.

La idea és molt simple i alhora molt innovadora: Una entitat sense ànim de lucre arrenda habitatges. Posteriorment cedeix cadascun dels pisos a 3 o 4 persones grans, pensionistes, per a què hi convisquin de tal manera que sigui la seva residència permanent, la seva Llar.  

El 25 de novembre de 2003 es va signar l’Escriptura de Constitució de la Fundació Privada Conex. Sota la responsabilitat d’un Patronat, presidit per l’Agustí, el Projecte Llars Compartides es va posar immediatament en marxa. L’any 2011 la Fundació va adaptar els Estatuts i va canviar la seva denominació. Aquest mateix any el Programa, gestionat exclusivament per voluntaris, tenia 33 beneficiaris que convivien en 9 llars compartides.    

Agustí Gómez Passolas va ser el primer President de Conex. L’any 2004 va renunciar a la Presidència sense deixar des de llavors, en cap moment, el timó de l’Associació. Va presidir la Fundació fins al final de la seva vida. Al llarg dels seus anys de lideratge, malgrat el seu gust per la labor discreta, l’Agustí es va guanyar l’admiració, el reconeixement i el respecte de moltíssims ciutadans.

L’Administració Pública va premiar la labor de Conex amb diversos ajuts, la qual cosa va facilitar la continuïtat i ampliació de les activitats i projectes de l’Entitat. El Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de Voluntariat va concedir, el anys 1989 i 1995, dos grans espais a Barcelona per a la realització dels programes de Conex i d’Emprex. La Diputació de Barcelona va mantenir, diversos anys, un conveni amb Conex amb la finalitat que l’Agustí impartís una formació en diversos municipis de Catalunya per promoure la creació de Casals de voluntariat.   

L’any en que ens ha deixat l’Agustí la seva Obra social i cultural continua endavant. El seu mestratge segueix impulsant l’esperit original.
Què pots fer tu?
Necessitem persones voluntàries que puguin dedicar setmanalment unes hores a col·laborar en el funcionament administratiu de l'assoiació o tinguin alguna matèria o coneixement per ensenyar.
Centres
Troba l'activitat que t'agrada al llistat de cursos i cerca el centre més proper on la fan.
Visitadors/es
Necessitem persones amb una sensibilitat especial que vulguin compartir el seu temps amb persones grans i necessitades d'acompanyament.