Fons de coneixement
i experiència

La nostra filosofia

Gent gran i activa
CONEX és una associació sense ànim de lucre formada exclusivament per persones voluntàries que treballen per oferir a la gent gran un lloc on poder aprendre i compartir coneixements i experiències. Tots tenim alguna cosa per ensenyar i molt per aprendre.
CONEX va néixer l'any 1984 amb l'objectiu de promoure l'envelliment actiu de les persones quan acaben la seva trajectòria laboral, motivant-les perquè segueixin tenint una vida dinàmica i plena. La jubilació és l'oportunitat que tothom espera per poder fer allò que no ha pogut fer per manca de temps. 

Tothom té alguna cosa per ensenyar i molt per aprendre. A CONEX no volem que el capital de coneixements i experiències que reuneix aquest col·lectiu es perdi sinó que s'inverteixi en les pròpies activitats de l'associació. 

COM HO FEM?

1) Tenim una gran xarxa de persones col·laboradores que ajuden en la gestió i la docència de les activitats que es realitzen. Els nostres col·laboradors i col·laboradores, tothom voluntari, són persones que de forma altruista dediquen part del seu temps a oferir allò que saben. 

2) Oferim un gran ventall d'activitats dirigides a la gent gran perquè no perdin mai la il·lusió d'aprendre. 

El resultat és que les persones que formen part de CONEX adquireixen una actitud positiva per encarar la nova etapa que s'inicia a l'arribar a la jubilació

QUÈ OFERIM A CONEX?

ACTIVITATS I CURSOS +50. Ofereix més de 100 cursos i tallers que abasten diferents matèries i que són impartits per 116 ensenyants experimentats. 

EMPREX ofereix formació específica a les persones en situació d'atur i qualsevol edat amb l'objectiu de professionalitzar-les perquè es puguin reinserir en el món laboral al més aviat possible. Distingim entre les àrees formatives següents: 
  • Idiomes: anglès, alemany i rus.
  • Ofimàtica: Word, Excel... 
  • Aplicacions informàtiques: Autocad, Photoshop i xarxes socials. 

CANGUR AMIC  és un servei d'acompanyament dirigit a persones que lluiten contra les conseqüències de la solitud i l'aïllament social que és realitzat per visitadors i visitadores que disposin d'una sensibilitat especial cap aquest col·lectiu. 

A CONEX coexisteixen, doncs, tres tipus de persones:
  • Usuaris:        
​​​Els més grans de 18 o de 50 anys, segons el cas, que es poden matricular sense participar activament en l'acció social de l'entitat i que es limiten simplement a utilitzar i  a gaudir dels serveis i activitats que s'ofereixen. 
  • Col·laboradors:
Són totes aquelles persones que col·laboren de forma activa, gratuïta i continuada, en la consecució de les finalitats socials de l'entitat, tant en llocs de gestió i organització de CONEX com impartint els ensenyaments i les activitats per als quals estan capacitats.
  • Socis:
Tenen aquesta consideració aquelles persones que han assumit l'ideari de l'associació i volen contribuir al seu manteniment econòmic. Els socis, com succeeix en tota associació, són els únics que poden decidir sobre la marxa global de CONEX i sobre aquells aspectes de la gestió que recullen els Estatuts.


Totes elles donen forma a l'organització i són l'instrument perquè moltes persones se sentin útils ensenyant, d'altres aprenent i totes compartint coneixements i experiències per gaudir d'una vellesa activa i de qualitat.
Què pots fer tu?
Necessitem persones voluntàries que puguin dedicar setmanalment unes hores a col·laborar en el funcionament administratiu de l'assoiació o tinguin alguna matèria o coneixement per ensenyar.
Centres
Troba l'activitat que t'agrada al llistat de cursos i cerca el centre més proper on la fan.
Visitadors/es
Necessitem persones amb una sensibilitat especial que vulguin compartir el seu temps amb persones grans i necessitades d'acompanyament.