Fons de coneixements
i experiència

CONEX INICIA LA SEVA ACTIVITAT

web-cursos
Del 2 d'octubre 2017 fins al juny de 2018
Més de 130 cursos
Més de 1500 usuaris
Més de 200 voluntaris
CONEX és una entitat basada en el VOLUNTARIAT i es vol continuar creixent.  

Els inicis de l'entitat
CONEX va néixer l'any 1984 amb l'objectiu de promoure l'envelliment actiu de les persones quan acaben la seva trajectòria laboral, motivant-les perquè segueixin adquirint coneixement i explorant amb curiositat aquelles activitats que sempre han volgut fer però que no han desenvolupat per manca de temps o d'oportunitat.


Tenim 3 tipus de VOLUNTARIAT

Voluntariat docent:
Persones amb coneixement i habilitats suficients per ensenyar aquelles matèries que coneixen bé.

Voluntariat per a gestió i administració:
Persones que s'ocupen de totes les tasques administratives i de gestió.

Voluntariat per a Cangur amic (Visitadors/res):
Persones amb una sensibilitat especial per a la gent gran que vulguin dedicar unes hores del seu temps a oferir companyia i afecte a qui pugui necessitar-ho.
Què pots fer tu?
Necessitem persones voluntàries que puguin dedicar setmanalment unes hores a col·laborar en el funcionament administratiu, manteniment o suport informàtic de l'associació o tinguin alguna matèria o coneixement per ensenyar.
Centres
Troba l'activitat que t'agrada al llistat de cursos i cerca el centre més proper on la fan.
Visitadors/res
Necessitem persones amb una sensibilitat especial que vulguin compartir el seu temps amb persones grans i necessitades d'acompanyament.