Fons de coneixement
i experiència

Bossa de voluntaris

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ

 • SUPORT INFORMÀTIC
  Vacants: 2 persones
  Dedicació: 14 a 16 hores mensuals
  Horari: Matins
  Municipi: Barcelona

 • Gestió de contabilidat
  Vacants: 1 persones
  Dedicació: 14 a 16 hores mensuals
  Horari: Matins o tardes
  Municipi: Barcelona

Família 2