Fons de coneixement
i experiència

L'autoedició

ediconex
Què és Ediconex?

Ediconex és un servei de suport a l’autoedició de les
persones majors de 50 anys, de Catalunya i Balears.
Els voluntaris d’Ediconex atenen i acompanyen l’escriptor en tot el procés de la
publicació del seu llibre.

L’autor pot connectar amb un voluntari d’Ediconex sempre que ho necessiti.

El correu d’Ediconex és: ediconexediconex@gmail.com 

A Ediconex es vol donar suport al talent, mantenint uns mínims estàndards de qualitat.
Per això no editem totes les obres que es reben. El Consell Editorial filtra curosament
els treballs enviats per tal d’assegurar que tot el què publiquem sota el nom d’Ediconex
és sinònim de qualitat.  

Cada llibre publicat te la seva pàgina web per donar a conèixer el llibre al públic i que
aquest pugui contactar amb l’autor. A més, en aquest web Ediconex 
podrà situar els links i vídeos proposats per l’autor referents a la seva obra.


Gestions editorials gratuïtes:
- Valoració del text.
- Correcció orto-tipogràfica i d’estil.
- Assessorament sobre els requisits legals per a editar un llibre:

a) Obligatoris:
- ISBN
- Codi de Barres
- Dipòsit Legal

 b) Voluntari:
- Registre de la Propietat Intel·lectual
- Confecció de punts de llibre.
- Assessorament per a la conversió del llibre en paper a llibre electrònic.
- Confecció del web personal del llibre dins el web d’Ediconex.
- Promoció de l’autor i del llibre als butlletins de Conex.
- Promoció de l’autor i del llibre a les xarxes socials: Perfil de Facebook d’Ediconex.
- Disponibilitat de la Sala de Conex Travessera per a la presentació del llibre.
- Participació a la Festa de Sant Jordi a Conex.
- Participació en l”Espai de Lletres Conex”, organitzat pel Taller d’Escriptura Creativa.
- Promoció de l’autor i del llibre al Blog del Taller d’Escriptura Creativa, de Conex:
  jlbenet.blogspot.com.
- El llibre és propietat exclusiva de l’autor.

Gestions que se han de pagar:
- Disseny interior i maquetació de l’obra.
- Disseny de portada, considerant les aportacions de l’autor.
- Impressió digital del llibre.
- Preus especials per a la segona i successives edicions.

Com funciona Ediconex?
El primer pas per a publicar amb Ediconex:
Envia la teva obra en format Word al correu següent: ediconexediconex@gmail.com
El departament de lectura i correcció d’Ediconex valora l’obra.

a) Si es considera apta:
- Es concreta el número de pàgines finals en format llibre. 
- Junt amb l’autor, es concreten les especificacions del llibre: mida, interior a color
  o escala de grisos, quantitat d’exemplars (possibilitat de tirades petites), o qualsevol
  altre dada important.
- Elaboració del pressupost de la primera edició el més ajustat possible.
  A la segona edició i successives, el pressupost és significativament inferior.
- Aprovació o no del pressupost per l’autor.
- Cas que l’autor accepti el pressupost, el departament de disseny d’Ediconex envia a la
  impremta:
  El document pdf amb el text degudament maquetat.
  Disseny de la portada, contraportada i llom.
  Especificacions tècniques pactades amb l’autor.
- El departament de Disseny d’Ediconex enviarà a l’autor les proves d’impremta.
- L’autor verificarà el text de la prova i el corregirà, si s’escau, i donarà la seva conformitat
  final del text.
- L’impremta envia els exemplars contractats al domicili de l’autor.
- El llibre és propietat exclusiva de l’autor.

b) Cas que una obra no es consideri apta.
- Ediconex ofereix a l’autor:
  Assessorament literari per analitzar els punts febles i les fortaleses del text.
  Col·laboració en el procés de millora puntual.
- Conex compta amb un Taller d’Escriptura Creativa
  I (introducció a l’escriptura) i II (Introducció a la Narrativa).
- Des d’Ediconex fem tot el possible perquè l’autor pugui acomplir el seu somni.  

 Contacte: ediconexediconex@gmail.com

 ACTIVITATS VINCULADES A EDICONEX:
- Taller d’Escriptura Creativa, de Conex
  I.- Introducció a l’escriptura. Prof. Esther Figuera Cosialls.
  II.- Introducció a la Narrativa. Prof. Josep Lluís Benet Vidal.

- Blog del Taller: Jlbenet.blogspot.com

- Espai de Lletres de Conex
Contactar amb EDICONEX
Què pots fer tu?
Necessitem persones voluntàries que puguin dedicar setmanalment unes hores a col·laborar en el funcionament administratiu de l'assoiació o tinguin alguna matèria o coneixement per ensenyar.
Centres
Troba l'activitat que t'agrada al llistat de cursos i cerca el centre més proper on la fan.
Visitadors/es
Necessitem persones amb una sensibilitat especial que vulguin compartir el seu temps amb persones grans i necessitades d'acompanyament.