Fons de coneixement
i experiència

L'autoedició

Logo EDICONEX
Ediconex

Ediconex és un servei de suport a l’autoedició de les
persones majors de 50 anys, de Catalunya i Balears.
El fet de ser un servei sense afany de lucre no obsta perquè l’autor col·labori mínimament en les
despeses tècniques necessàries en el procés de producció del llibre així com en la impressió.

Un servei on l’autor se sent acompanyat en tot el procés de la publicació del seu llibre.
On el llibre és propietat exclusiva de l’autor. On es poden fer tirades petites.

El correu d’Ediconex és: ediconexediconex@gmail.com

A Ediconex es vol donar suport al talent dels autors, mantenint uns mínims estàndards
de qualitat. Per això, Ediconex es reserva el dret d’admetre o rebutjar manuscrits per a la seva
publicació sotael seu segell editorial. Volem que el nom d’Ediconex sigui sinònim de qualitat. 

Ediconex t’ofereix gratuïtament
* Valoració del text.
* Correcció orto-tipogràfica i d’estil.
* Assessorament sobre els requisits legals per a editar un llibre: ISBN, Codi de Barres,
  Dipòsit Legal, Registre de la Propietat Intel·lectual
* Assessorament per a la conversió del llibre en paper a llibre electrònic.
* Confecció del web personal del llibre dins el web d’Ediconex on l’autor podrà situar els links
  i vídeos referents a la seva obra..
* Promoció de l’autor i del llibre als butlletins de Conex.
* Promoció de l’autor i del llibre a les xarxes socials: Perfil de Facebook d’Ediconex, Twiter,
  instagram, etc.
* Disponibilitat de la Sala de Conex Travessera per a la presentació del llibre.
* Participació a la Festa de Sant Jordi a Conex.

 Com funciona Ediconex?
1r. pas per a publicar amb Ediconex:
     - L’autor envia la seva obra en format Word al correu següent: ediconexediconex@gmail.com
     - El departament de lectura i correcció d’Ediconex valora l’obra.·

2on pas:
     - Si no es considera apta, es tornarà a l’autor.
     - Si es considera apta, es remet al departament de disseny i maquetació d’Ediconex,
       que emprendrà les accions tècniques següents:

o Entrevista amb l’autor per concretar les especificacions del llibre: mida, portada, etc.
o Si l’autor no l’aporta, Ediconex l’oferirà diversos dissenys de portada segons els seus
   suggeriments.
o L’autor ha d’aportar: un breu currículum, text de la contraportada i la fotografia que vol
   que hi aparegui a la contraportada.
o Ediconex assessora l’autor per obtenir el número d’ISBN i codi de barres.
o Ediconex facilitarà el número de Dipòsit Legal, de la Biblioteca Nacional de Catalunya.
o Maquetació del text.
o Ediconex confecciona el PDF definitiu llest per editar.

3r. Pas:

     - Cessió a l’autor del PDF per entregar a la seva impremta.

Final del servei de suport editorial d’Ediconex


Nota:

1.- Si l’autor ho demana, Ediconex pot gestionar l’edició del llibre en paper amb la
impremta que vulgui l’autor o, en el seu defecte, la que Ediconex consideri.

En aquest cas:
- Reunió de l’autor amb producció d’Ediconex per concretar:
     - Característiques del llibre:
     - Qualitat de tapes
     - Guardes amb solapes o no
     - Qualitat de paper
     - Interior a color o escala de grisos
     - Quantitat d’exemplars
     - Qualsevol altre punt d’interès.

- Primeres gestions amb la impremta sobre les característiques de la publicació i
  el càlcul del gruix del llom.
- La impremta elabora el pressupost més ajustat possible. 
- Per gestions amb la impremta, Ediconex afegirà un 15%.
- Aprovació o no del pressupost per l’autor.

2.- Si és acceptat, Ediconex gestionarà la producció del llibre:
     - Control d’edició assegurant que la impremta compleix les característiques del llibre:
       Llom, tapes, guardes amb solapes o no, qualitat de paper, interior a color o escala de grisos,
       quantitat d’exemplars.
     - Remissió a l’autor de les proves d’impremta.
      - Modificació del text segons la verificació de l’autor.
     - Gestió de la conformitat final del text: signatura de la conformitat de l’autor.

3.- L’impremta enviarà els exemplars contractats al domicili de l’autor.
     El llibre és propietat exclusiva de l’autor.
Contactar amb EDICONEX
Què pots fer tu?
Necessitem persones voluntàries que puguin dedicar setmanalment unes hores a col·laborar en el funcionament administratiu de l'assoiació o tinguin alguna matèria o coneixement per ensenyar.
Centres
Troba l'activitat que t'agrada al llistat de cursos i cerca el centre més proper on la fan.
Visitadors/es
Necessitem persones amb una sensibilitat especial que vulguin compartir el seu temps amb persones grans i necessitades d'acompanyament.