Idiomes - ANGLÈS (A1)

Centre: CONEX-TRAVESSERA
Professor/a: Bramona Rams, Albert
Inici: 02/10/2019
Dies: Dimecres
Horari: 10:00 - 13:00
Aforament: 10
Codi: 938
Curs proposat per el període Octubre 2019 a Juny 2020

MATÈRIA A IMPARTIR

Anglès general seguint el mètode New Burlington ENGLISH FOR
ADULTS 2. S’adreça al nivell A1(*), nivell inicial o bàsic

TÍTOL DEL CURS: ANGLÈS (A1)

TEMARI
El curs s’iniciarà seguint el mètode New Burlington ENGLISH FOR
ADULTS 2. Com a mètode tradicional potencia les quatre capacitats
bàsiques (i clàssiques) de l’aprenentatge de l’anglès: listening,
speaking, reading i writing. El professor té interès en que la
participació i la comprensió per part dels alumnes sigui màxima, per la
qual cosa, al marge del que és pròpiament el contingut del mètode, es
dona formació addicional en aspectes importants de l’idioma, com
pronunciació, fonètica, phrasal verbs o vocabulari addicional.

DIA: Dimecres
HORARI: 10:00 – 13:00 amb un petit descans a mitja classe

(*)
Nivell A1, inicial o ENGLISH BASIC USER, BEGINNER. Pot comunicar-se a nivell elemental per
satisfer les seves necessitats amb fórmules fixes; pot mantenir una conversa senzilla sobre
temes personals si l’interlocutor l’ajuda.