Idiomes - ANGLÈS (A1-A2)

Centre: CONEX-TRAVESSERA
Professor/a: Bramona Rams, Albert
Inici: 01/10/2019
Dies: Dimarts
Horari: 12:00 - 13:30
Aforament: 10
Codi: 000885
Curs proposat per el període Octubre 2019 a Juny 2020

MATÈRIA A IMPARTIR
Anglès general, tenint com a base principal d’ensenyament el llibre
ESSENTIAL GRAMMAR IN USE, de l’autor Raymond Murphy. S’adreça
als nivells A1 i A2(*), inicial i bàsic respectivament
TÍTOL DEL CURS: ANGLÈS (A1-A2)

TEMARI
El curs té per objectiu que l’alumne arribi a conèixer amb solidesa el
contingut de totes les àrees gramaticals de nivell bàsic (A2) a través de
l’estudi del llibre ESSENTIAL GRAMMAR IN USE. Aquest coneixement
es reforça mitjançant exercicis gramaticals suplementaris al llibre. El
professor té interès en que la participació i la comprensió per part dels
alumnes sigui màxima, per la qual cosa, també es potenciaran totes
les capacitats bàsiques de l’aprenentatge: listening, speaking, reading i
writing, així com es donarà formació addicional en pronunciació,
fonètica, vocabulari i altres aspectes.

DIA: Dimarts
HORARI: 12:00 – 13:30

(*)
Nivell A1, inicial o ENGLISH BASIC USER, BEGINNER. Pot comunicar-se a nivell elemental per
satisfer les seves necessitats amb fórmules fixes; pot mantenir una conversa senzilla sobre
temes personals si l’interlocutor l’ajuda.

Nivell A2, bàsic o ENGLISH BASIC USER, ELEMENTARY ENGLISH. Pot entendre i expressar
idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les seves
necessitats.ANGLÈS (A1-A2)