Idiomes - CATALÀ (2n)

Centre: CONEX-TRAVESSERA
Professor/a: Claveras i Maestre, Mercedes
Inici: 02/10/2018
Dies: Dimarts
Horari: 10:00 - 12:00
Aforament: 15
Codi: 000779
TEMARI DEL CURS 

Està adreçat a les persones que tenen un coneixement bàsic de la llengua catalana (l’entenen i el parlen) i volen perfeccionar  el domini dels diferents aspectes que conformen l’escriptura principalment, doncs és aquí possiblement on es tinguin majors dificultats. A nivell  oral mitjançant les lectures que es fan a classe aprofitarem les eines que ens faciliten les normes d’escriptura per desenvolupar  la parla que correspon al barceloní.

Es facilitaran les  fotocòpies que sobre els diferents aspectes  es treballaran a classe, on es faran i es raonarà la correcció  dels exercicis corresponents. Fotocòpies tant de la teoria, marc de referència  com dels exercicis per assolir-la. També ens ajudarem de dictats i  de lectures engrescadores bé per  curiositats o referents preferentment  a la nostra cultura o relacionades amb la teoria , però sempre que comportin una distensió no referides a aspectes   formals.

Per tal d’aconseguir-ho els continguts versaran  entorn a:

1- Per  assegurar la base: alfabet, separació de síl·labes,  síl·labes àtones i tòniques, regles d’accentuació i dièresis (part bàsica per la pronúncia correcta).

2-  Per tal de treballar un dels temes cabdals de la llengua catalana,  els pronoms febles, haurem de repassar els conceptes sintàctics de l’oració amb l’objectiu de fer-los més entenedors. Si bé no es dominaran de manera absoluta sí ens quedarem amb una referència ferma dels mateixos fins i tot en el cas d’alumnat  que no tingui encara  aquesta llengua com a pròpia.

3 -  S’haurien de no descuidar els verbs, però com que  tot no es podrà abastar, davant del grup i de les seves necessitats es pot donar més èmfasis aquest apartat  que en el dos o també en ser el tema del verbs  més mecànic  i no poc laboriós es poden donar pautes per un treball més personal. 

Amb forces ganes de treballar i ajudar-vos  al respecte us convido a engrescar-vos amb el món de:

                                          “Conèixer millor el funcionament del Català” 

i  d’ aquesta manera fer-lo més accessible a les activitats del dia a dia en què el necessiteu. Que sigui més significatiu per vosaltres.