Educació física - MOVIMENT EXPRESSIU

Centre: C. C. CASA ELIZALDE
Professor/a: Navarro Moyano, Ana
Inici: 01/10/2019
Dies: Dimarts
Horari: 09:15 - 10:30
Aforament: 15
Codi: 000906
TEMARI:

A través del moviment, de la música i del joc treballarem el nostre cos i les nostres emocions. Disposem d’una eina per afrontar les

vivències i experiències diàries. Farem una mirada diferent a nosaltres i a l’entorn, tot des del respecte per nosaltres i per tots.