Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

PRESÈNCIA DE LES DONES EN LA HISTÒRIA DE L'ART

Centre: CONEX-TRAVESSERA
Professor/a: Empar Giménez Ruiz - M. Angels Monte Ochoa de Aspuru
Inici: 03/10/2024
Dies: Dijous
Horari: 17:00 - 18:30
Aforament: 15
Codi: 165
Durant més d’una dècada, les professores d’aquest curs, llicenciades en Història de l’art, han estat recollint informació de fonts molt diverses sobre l’activitat de dones artistes al llarg de la història.

En el curs es prioritzarà la visualització de les obres realitzades per aquestes artistes mitjançant projeccions d’imatges i muntatges audiovisuals, sempre prèvia introducció teòrica.

Contingut/Objectius
El contingut d’aquest curs és fer una anàlisi de la presència de les dones en l’art, evident quant a la seva representació al llarg de la història, més necessitada de recerca pel que fa a la seva participació en la configuració de la Història de l’art tradicional/institucional. S’introduiran tots dos aspectes en un recorregut per la història de l’art mostrant obres de dones artistes en el seu context i esmentant els obstacles a què es van haver d’enfrontar per dedicar-se a la seva vocació.

El discurs històric es centrarà en l’entorn més proper, l’art occidental europeu i nord-americà. Acabat el recorregut, es farà una aproximació a l’art produït en altres territoris.

Metodologia
Una part fonamental de les sessions la dedicarem a visionar imatges i audiovisuals d’obres creades per dones i a situar-les dintre del context específic de la seva realització.

PROGRAMA. Presència de les dones en la Història de l’art

A) La imatge de la dona com a tema artístic
       Estereotips de la tradició cultural occidental

B) La dona creadora
      01. Situació de les dones artistes en el context històric. Pintores.
            a) Antiguitat i Edat mitjana
            b) Edat moderna (Renaixement i Barroc)
            c) Segle XIX (Romanticisme, Realisme, Neoclassicisme, Impressionisme)
            d) Avantguardes del segle XX (del Constructivisme a l’Expressionisme abstracte)
            e) L’esclat dels 60 - I/II
            f) Espanya. Pintores del segle XX – I/II

     02. Altres àmbits d’actuació
            a) Escultores – I/II
            b) Dones arquitectes
            c) Fotògrafes – I/II/III

     03. Un acostament a les dones artistes d’altres cultures
            a) Orient Mitjà
            b) Japó
            c) Xina
            d) Llatinoamèrica
            e) Àfrica
            f) Les artistes inuit
            g) Les artistes aborígens australianes