Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

CATALÀ (2n)

Centre: CONEX-TRAVESSERA
CANVI DE DIA
Professor/a: Mercedes Claveras Maestre
Inici: 03/10/2023
Dies: Dimarts
Horari: 10:00 - 11:30
Aforament: 12
Codi: 033
Està dirigit a les persones que tenen un coneixement bàsic de la llengua catalana (l’entenen i el parlen) i volen perfeccionar el domini dels diferents aspectes que conformen l’escriptura principalment, doncs és aquí possiblement on es tinguin majors dificultats. A nivell  oral mitjançant les lectures que es fan a classe aprofitarem les eines que ens faciliten les normes d’escriptura per a desenvolupar la parla que correspon al barceloní.

Es facilitaran les fotocòpies que sobre els diferents aspectes es treballaran a classe, on es faran i es raonarà la correcció dels exercicis corresponents. Fotocòpies tant de la teoria, marc de referència com dels exercicis per assolir-la. També ens ajudarem de dictats i de lectures engrescadores bé per curiositats o referents preferentment a la nostra cultura o relacionades amb la teoria, però sempre que comportin una distensió no referides a aspectes formals.

Per tal d’aconseguir-ho els continguts versaran entorn

1- Per assegurar la base: alfabet, separació de síl·labes, síl·labes àtones i tòniques, regles d’accentuació i dièresis (part bàsica per la pronúncia correcta).

2- Per tal de treballar un dels temes cabdals de la llengua catalana, els pronoms febles, haurem de repassar els conceptes sintàctics de l’oració amb l’objectiu de fer-los més entenedors. Si bé no es dominaran de manera absoluta sí ens quedarem amb una referència ferma dels mateixos fins i tot en el cas d’alumnat que no tingui encara aquesta llengua com a pròpia.

3- S’haurien de no descuidar els verbs, però com que tot no es podrà abastar, davant del grup i de les seves necessitats es pot donar més èmfasis aquest apartat que en el dos o també en ser el tema del verbs més mecànic i no poc laboriós es poden donar pautes per un treball més personal.

Amb forces ganes de treballar i ajudar-vos al respecte us convido a engrescar-vos amb el món de:

                          “Conèixer millor el funcionament del Català”
 
i d’ aquesta manera fer-lo més accessible a les activitats del dia a dia en què el necessiteu. Que sigui més significatiu per a vosaltres.