Idiomes - ANGLÈS (A1)

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Bramona Rams, Albert
Initiation: 10/07/2021
Days: Thursday
Schedule: 10:00 - 11:30
Capacity: 10
Code: 000938
Curs proposat per el període Octubre 2021 a Juny 2022

MATÈRIA A IMPARTIR


Anglès general, tenint com a base principal d’ensenyament el mètode Streamline Departures, 1a. part, reforçat amb Essential Grammar in Usede Raymond Murphy. L’ensenyament correspon al nivell A1 (*).

TÍTOL DEL CURS: ANGLÈS (A1)

TEMARI

El curs té per objectiu que l’alumne avanci en el seu coneixement de l’idioma anglès utilitzant els mitjans citats a MATÈRIA A IMPARTIR. 

El professor té interès en que la participació i la comprensió per part dels alumnes sigui màxima, per la qual cosa es potenciaran totes les capacitats bàsiques de l’aprenentatge: listening, speaking, reading i writing, així com es donarà formació addicional en pronunciació, fonètica, vocabulari i altres aspectes. 

(*)
Nivell A1, inicial o ENGLISH BASIC USER, BEGINNER. Pot comunicar-se a nivel elemental per satisfer les seves necessitats amb fórmules fixes; pot mantenir una conversa senzilla sobre temes personals si l’interlocutor l’ajuda.