Idiomes - ANGLÈS (INTERMIG ALT)

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Pedra i Mazon, Nuria
Initiation: 01/12/2022
Days: Wednesday
Schedule: 11:00 - 12:30
Capacity: 7 - Inici al Gener
Code: 000040
AQUEST CURS COMENÇARÀ AL GENER

Resum de les activitats :
  • Vocabulari i diàlegs en situacions de la vida quotidiana d'Anglaterra :                      
            Aeroport
            Transport urbà   
            Vía pública    
            Hotel       
            Restaurant    
            Estació de Tren    
            Sports
            Compres en Tendes d'Alimentació, Grands Magatzems  
            Visites a metges, Hospital, ...
  • Gramàtica de nivell avançat  
  • Traducció Anglès- Espanyol
  •  Lectura en Anglès 
  •  Pronunciació