Humanitats - HISTÒRIA DE L'ART (Segles X a XVI) ((Romànic-Gòtic-1er.Renaixement))

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Norberto i Aragall, Magda
Initiation: 09/30/2019
Days: Monday
Schedule: 17:30 - 19:00
Capacity: 40
Code: 000829
TEMARI :HISTÒRIA DE L’ART  (sX al XVI) Romànic - Gòtic - 1er Renaixement

Dies : DILLUNS horari : 17,30h / 19h.

Professora Magda Norberto i Aragall

PROGRAMA ROMÀNIC a impartir d' Octobre 2019 a Gener 2020

•INTRODUCCIÓ

•- Antecedents "la renovatio carolingea”
Imperi Carolingi (sIX) –
Influències : Antiga Roma, paleocristianes i bizantines.

•- Definició terme ROMÀNIC context històric -
- arq.visigòtica - arq. Mestre Naranco (Astúries)
- Caracteristiques romànic- Elements arquitectònics
- Iconografia

•- Primer Romànic sX
- Escultura, pintura, manuscrits il.luminats
Tapis de la Creació (Girona) – Tapis de Bayeux (Normandía -França)

•- Segon Románic Internacional o Plé , sXI - final sXII

•- Tercer Románic, ( Tardorománic, Cistercenc )
.- Monastir de CLUNY (L'ordre de Sant Benet de Núrsia)
.- El Cister - Sant Bernat de Claravall.; Concepte eclesiàstic
Monastirs, grans conjunts cistercencs. NO és una etapa artística.
Monestir de Fontenay (France)
- ROMANIC català context històric - influències - arquitectura - pintura - escultura

PROGRAMA GÔTIC a impartir de Gener a Maig 2020

•INTRODUCCIÓ

Orígen, concepte i abast del terme "gòtic". La nova arquitectura
- Definició terme GÒTIC context històric
- Característiques
- Elements arquitectònics- escultura-pintura, vitralls- obres mestres de l’il.luminació

•- Primer Gòtic: sXI, aparició de les catedrals.
- L'Île-de-France, Saint Denis i Abad Suger. Valors simbòlics de l'edifici i la seva llum
.
•- Gòtic clàssic XII .Renovació de l'escultura monumental , catedral de Chartres.

•- Gòtic Plé sXIII ("Clàssic i Radiant") catedral de Amiens, catedral de Reims. Beauvais,
la inacabada.
- Gòtic a Castella i Lleò influències franceses.
- Gòtic meridional (arquitectura) (Midi-France / Itàlia - influència a Catalunya)
- Italia a l'época del Gòtic
Duecento – Trecento Emprenta del "classicisme" dels grans escultors italians.
Itàlia i les arts dels colors. La pintura. La "revolució giottesca".

•- Gòtic Internacional - PRIMITIUS FLAMENCS sXIV - XV (escultura i pintura)
- Influència flamenca a la pintura a Catalunya.

PROGRAMA RENAIXEMENT SI HI HA TEMPS (síntesi) a impartir Juny 2020

•INTRODUCCIÓ - context històric

- Itàlia el bressol del Renaixement - El pensament humanista
- Característiques: Quattrocento (segle XV) la maduresa Cinquecento (segle XVI)
- Mestres arquitectura - escultura - pintura / Florència - Roma - L'escola veneciana
- Artistes rellevants