Educació física - BALL (MIG)

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Fuster i Martínez, Agnès
Initiation: 10/02/2019
Days: Wednesday
Schedule: 17:00 - 18:00
Capacity: 10
Code: 000746
Les classes són per persones que ja han fet classe amb nosaltres o coneixen alguna de les modalitats de ball de saló, standard, llatí o caribenc.