Idiomes - ANGLÈS (A2)

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Bramona Rams, Albert
Initiation: 10/05/2021
Days: Tuesday
Schedule: 12:00 - 13:30
Capacity: 10
Code: 000885
Curs proposat per el període Octubre 2021 a Juny 2022

MATÈRIA A IMPARTIR

Anglès general, tenint com a base principal d’ensenyament el mètode Streamline Departures, 2a. part, reforçat amb Essential Grammar in Use de Raymond Murphy. L’ensenyament correspon al nivell A2 (*).

TÍTOL DEL CURS: ANGLÈS (A2).

TEMARI

El curs té per objectiu que l’alumne avanci en el seu coneixement de l’idioma anglès utilitzant els mitjans citats a MATÈRIA A IMPARTIR.

El professor té interès en que la participació i la comprensió per part dels alumnes sigui màxima, per la qual cosa es potenciaran totes lescapacitats bàsiques de l’aprenentatge: listening, speaking, reading i writing, així com es donarà formació addicional en pronunciació, fonètica, vocabulari i altres aspectes.

(*)
Nivell A2, bàsic o ENGLISH BASIC USER, ELEMENTARY ENGLISH. Pot entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les seves necessitats.

Nota.- Per tal que els coneixements d’anglès dels alumnes siguin el més homogenis possibles, està prevista una prova de nivell als aspirants a inscriure's al curs.