Altres activitats - TALLER DE MEMÒRIA

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Mateu i Barberà, Teresa
Initiation: 09/30/2019
Days: Monday
Schedule: 11:00 - 12:30
Capacity: 8 - 14
Code: 000891
                                           
PROGRAMA:

Aquest taller es proposa millorar de manera pràctica el rendiment de la memòria. 


Si treballem la memòria estem treballant, de fet, la intel·ligència, com a capacitat d'entendre i interpretar el nostre món, ja que són processos totalment vinculats i interdependents.

Mitjançant exercicis dinàmics i amens, aprendrem a:

 - Utilitzar estratègies i tècniques efectives que potencien la: adquisició, manteniment i recuperació de la informació i que aconsegueixen preservar la capacitat de memòria de la persona durant més temps, i millorar-la. 

- Exercitar els processos cognitius relacionats amb la memòria: Atenció, Percepció, Llenguatge, Capacitats d'execució, etc.

OBJECTIUS:

- Donar recursos per emmagatzemar adequadament l’aprés o el viscut.
- Ensenyar estratègies que ens ajudin a recordar.
- Treballar el domini de l'atenció, com a peça clau en el procés de memoritzar.
- Augmentar la seguret at i confiança en les pròpies capacitats.
- Conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i la forma com tendim a afrontar les situacions.
- Passar-ho ben mentre treballem i afavorir la relació personal en el grup.