Humanitats - HISTÒRIES I LLEGENDES DEL MÓN

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Alejaldre Mabres, Ferran
Initiation: 10/03/2019
Days: Thursday
Schedule: 11:30 - 13:00
Capacity: 50
Code: 889
CURS 2019-2020

MATERIA A IMPARTIR: HISTÒRIA

TÍTOL DEL CURS: HISTÒRIES I LLEGENDES DEL MÓN

TEMARI
:
Les llegendes i els mites són relats que ens narren fets extraordinaris que
tenen un rerafons històric i que s’insereixen en el sistema de creencies
populars que les comunitats en anat transmeten de boca a orella a través dels
temps.

En els castells, les cases, les catedrals,els carrers, els murs de les ciutats i en
molts racons del món, han pasat esdeveniments que han deixat empremta del
passat i que s’han tramés oralment, i que han quedat registrades per cronistes
antics.

Aquestes petjades entre la història, els mites i els relats fantastics, moltes
vegades s’han convertit en tradicions dels pobles i llegendes que ens han
arribat fins els nostres dies amb anécdotes socials, religioses, cavalleresques o
amoroses que ens expliquen curiositats i misteris que ens faran coneixa i
gaudir de fets desconeguts.

DIES I HORARIS: DIJOUS 11:30