Belles arts - INICIACIÓ A L'ESCRIPTURA

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Figuera, Esther
Initiation: 10/03/2019
Days: Thursday
Schedule: 17:30 - 19:00
Capacity: 15
Code: 920
Aprendrem:

- A redactar la idea o fet central d’un escrit en una frase inicial, també nomenada llavor o frase reveladora.
- Cóm es construeix un relat.

- Que l'ordre contribueix a la claredat i a produir un text ben filat.
- Que l'acció no decaigui.
- A donar un missatge.
- A escollir les paraules.
- A fer una bona presentació.

PER QUÈ SERVEIX SABER ESCRIURE?

Per dirigir millor la nostra vida.