Altres activitats - BRIDGE (MIG)

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Torio i Altus, Joan
Initiation: 10/03/2019
Days: Thursday
Schedule: 16:00 - 19:00
Capacity: Minim 6 Perso.
Code: 000917
Curso de Bridge

El Bridge és un joc social de cartes, diríem que el joc de cartes per excel·lència, on la sort intervé molt poc, i en canvi és potencien extraordinàriament la lògica, la observació, la memòria, la tolerància amb el company, la temprança i una mica de probabilitats. Constitueix una activitat apassionant adequada per a totes les edats, i com no, molt interessant per a les persones grans.

De fet, en funció del nivell dels alumnes inscrits hi ha dues orientacions.

1er. Nivell: (Novells) – La Subhasta i el Joc

1)    Què és el Bridge?, 2) Una mica d’Història, 3) Com s’organitzen una partida i les diferents sessions de Bridge?, 4) Altres conceptes bàsics, 5) Inici, prosseguiment i conclusió de la subhasta, 6) Cant natural i algunes convencions molt utilitzades, 7) Apertura del joc per la defensa i plantejament estratègic per part del declarant, 8) Concepte d’impàs, expàs, etc. i probabilitats de les diferents distribucions presumibles de les cartes dels contraris; optimització de les possibilitats.

-       Cada setmana es donen deures (tant sobre la subhasta com sobre el joc), que es comenten la setmana següent utilitzant imatge projectada en pantalla gran.

-       Els alumnes tenen disponible al núvol un manual de bridge confeccionat pel professor, que entre volums de collita pròpia i facsímils, tant de teoria com de pràctiques, passen de les mil pàgines. Es subministren impresos els volums més essencials.

-       A partir del quart mes, es juguen i es comenten uns tres jocs, i a partir del sisè mes, si l’alumne ha treballat, ja estarà en condicions de participar en les sessions per novells que organitzen diversos clubs.

 
2n. Nivell: (Iniciats) – La Subhasta completa

-       Repàs dels conceptes fonamentals, i orientació de la subhasta a partir de la segona volta. Bridge competitiu.
-       Abundants deures. Servei diari de consultes per internet.
-       Utilització (a casa) d’un programa molt complet (en excel)  per l’autoevaluació de l’alumne en coneixements de la subhasta.
-       Intensificació en el coneixement dels recursos a utilitzar en el desenvolupament del joc.
-       Promoció de sessions en diversos clubs i comentaris posteriors.

 

3r. Nivell: (Millora) – Estratègies del Joc

-       La carta de Sortida.  Als defensors, convé guanyar la sortida?

-       Què tirar en 2a. posició? ... I en 4a.?

-       Concepte d’Impàs i Expàs

-       Arrossegar les cartes d’un coll. Probabilitats de la distribució de les cartes dels contraris.

-       Jugada de seguretat o “Cop en blanc”.

-       Guardar les entrades necessàries en una mà. Comunicació entre Declarant i Mort.

-       Guardar les parades a Sense Triomf.

-       Quines cartes tenen els contraris en un moment donat. Posta en mà.


Cada més, una sessió real amb anàlisi posterior dels jocs. ....... i exercicis a dojo !!!