Altres activitats - CINE FÒRUM

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Gala Fernández, Jaume
Initiation: 10/05/2021
Days: Tuesday
Schedule: 17:00 - 19:00
Capacity: 20
Code: 000942
PRIMER DIMARTS DE CADA MES. S'informa puntualment per xarxes socials, cartells als centres, mail i full informatiu.