Educació física - MOVIMENT EXPRESSIU

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Navarro Moyano, Ana
Initiation: 10/04/2021
Days: Monday
Schedule: 17:00 - 18:00
Capacity: 10
Code: 000906
TEMARI:

A través del moviment, de la música i del joc treballarem el nostre cos i les nostres emocions. Disposem d’una eina per afrontar les

vivències i experiències diàries. Farem una mirada diferent a nosaltres i a l’entorn, tot des del respecte per nosaltres i per tots.