Educació física - MOVIMENT EXPRESSIU

Center: C. C. CASA ELIZALDE
Professor: Navarro Moyano, Ana
Initiation: 10/01/2019
Days: Tuesday
Schedule: 09:15 - 10:30
Capacity: 15
Code: 000906
TEMARI:

A través del moviment, de la música i del joc treballarem el nostre cos i les nostres emocions. Disposem d’una eina per afrontar les

vivències i experiències diàries. Farem una mirada diferent a nosaltres i a l’entorn, tot des del respecte per nosaltres i per tots.