Idiomes - ANGLÈS (CONVERSA)

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Gelinas, Michel
Initiation: 10/04/2018
Days: Thursday
Schedule: 16:30 - 18:00
Capacity: 3 - 6
Code: 000952
Hi haurà una entrevista prèvia amb el professor

 

Programa

Classes dedicades a estudiants amb un nivell mitjà d’anglès, amb coneixements previs de vocabulari i gramàtica i que estiguin interessats a conversar en aquesta llengua.

El curs serà en un espai on agafar fluïdesa i seguretat en la parla de la llengua.  En aquest espai farem èmfasi en la comunicació i en fer-nos entendre. No es tractarà de fer gramàtica ni de construir una frase perfecta sinó de parlar i comunicar-nos.

Les classes es faran exclusivament en anglès i els temes de conversa es triaran entre els participants setmana a setmana.