Idiomes - ANGLÈS (COMPRENSIÓ ORAL)

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Bramona Rams, Albert
Initiation: 10/05/2021
Days: Tuesday
Schedule: 10:00 - 11:30
Capacity: 10
Code: 000955
Curs proposat per el període Octubre 2021 a Juny 2022

MATÈRIA A IMPARTIR
Anglès en àudio (listening) com a punt de partida, afegint-hi altres explicacions per cobrir diferents aspectes de l’idioma.
S’adreça, idealment, al nivell B1.

TÍTOL DEL CURS: ANGLÈS (COMPRENSIÓ ORAL Nivell-B1)

TEMARI
El curs ofereix àudios de nivell B1 Intermediate (*) i de nivells inferiors als alumnes amb l’objectiu primordial de millorar la comprensió auditiva (listening). D’altra banda, a partir dels textos, el professor amplia l’horitzó de coneixement de l’anglès mitjançant exercicis i explicacions sobre aspectes tals com gramàtica, vocabulari, falsos amics, pronunciació o fonètica.

Tot i que l’alumne pot experimentar una millora substancial en la comprensió de l’anglès parlat, es recomana que paral·lelament estudiï l’idioma seguint un mètode d’aprenentatge en el que a més a més del listening, millori les altres tres capacitats: speaking, reading i writing, així com potenciï el seu coneixement en gramàtica, vocabulari, use of English, etc.

(*)
El nivell B fa referencia al domini de l’anglès que té un usuari que ja és independent. Es comunica amb interlocutors natius sense massa esforç i amb la necessària fluïdesa. També presenta competències en la llengua escrita.

Nota.- Tot i que no es demana una prova de nivell per accedir al curs, l’alumne ha d’estar segur que el seu nivel li permeti aprofitar-lo degudament.
·