Idiomes - ANGLÈS (COMPRESIÓ ORAL)

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Bramona Rams, Albert
Initiation: 10/01/2019
Days: Tuesday
Schedule: 09:45 - 11:45
Capacity: 10
Code: 000955
Curs proposat per el període Octubre 2019 a Juny 2020

MATÈRIA A IMPARTIR
Anglès en àudio (listening) com a punt de partida, afegint-hi altres
explicacions per cobrir diferents aspectes de l’idioma.
S’adreça als nivells A1 i A2 (prémer “+info”)
TÍTOL DEL CURS: ANGLÈS (COMPRENSIÓ ORAL)
TEMARI
El curs ofereix àudios de nivell A1 i A2(*) als alumnes amb l’objectiu
primordial de millorar la comprensió auditiva de l’estudiant (listening).
D’altra banda, a partir dels textos parlats, el professor amplia l’horitzó
de coneixement de l’anglès mitjançant exercicis i explicacions sobre
aspectes tals com gramàtica, vocabulari, falsos amics, pronunciació o
fonètica.
Tot i que l’alumne pot experimentar una millora substancial del seu
coneixement de l’anglès seguint el curs, de manera especial en la
comprensió de l’anglès parlat, es recomana que paral·lelament
l’alumne estudiï l’idioma seguint un mètode d’aprenentatge global en
el que a més a més del listening, millori de forma global en les altres
tres capacitats: speaking, reading i writing, així com potenciï el seu
coneixement en gramàtica, vocabulari, use of English, etc.
DIA: Dimarts
HORARI: 9:45 – 11:15

(*)
Nivell A1, inicial o ENGLISH BASIC USER, BEGINNER. Pot comunicar-se a nivell elemental per
satisfer les seves necessitats amb fórmules fixes; pot mantenir una conversa senzilla sobre
temes personals si l’interlocutor l’ajuda.
Nivell A2, bàsic o ENGLISH BASIC USER, ELEMENTARY ENGLISH. Pot entendre i expressar
idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les seves
necessitats.REQUISITS PREVIS DE L'ALUMNE

·