Altres activitats - TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Josep Lluís Benet i Vidal
Initiation: 10/06/2022
Days: Thursday
Schedule: 17:00 - 18:30
Capacity: 10
Code: 846
2on Curs:  Escriptura de relats

Objectiu: Adquisició d’un bon domini en la sintàctica i composició del relat curt.

Programa:
* Tècniques de comunicació escrita.
* Anàlisi d’obres d’art.
* Pràctiques de redacció

Metodologia:
* Les sessions consisteixen a:
— Escriptura d’un relat motivat per un estímul artístic.
— Lectura i comentari dels escrits dels alumnes.
— Anàlisi ortotipogràfic

* Els escrits dels alumnes es guardaran.