Altres activitats - TALLER DE MEMÒRIA

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Alicia Ferre García
Initiation: 10/05/2022
Days: Wednesday
Schedule: 12:00 - 13:30
Capacity: 15
Code: 170
Sovint ens preocupa el fet normal que amb l’edat s’ experimentem lleugeres pèrdues de memòria.

Els tallers de memòria ofereixen un conjunt de tècniques i estratègies dirigides a treballar LA MEMÒRIA, considerada una funció cognitiva important. Exercitar la memòria, com qualsevol altra funció física o mental, permet mantenir i millorar la seva capacitat. 

Els tallers de memòria ofereixen a més la possibilitat de compartir experiències i crear relacions socials que contribueix encara més a mantenir una bona salut física i mental.