Idiomes - CATALÀ (1r)

Center: CONEX-GRANVIA
Professor: Sendra i Mestres, Joaquim
Initiation: 10/01/2019
Days: Tuesday
Schedule: 17:00 - 18:00
Capacity: 25
Code: 000048
Pel Curs 2019-20 la intenció és assolir el Nivell de suficiència C, seguint el Manual de material didàctic de la Generalitat.
Sumari del Curs:
Morfologia
Pronoms
Connectors
Lèxic
Els destinataris d'aquest curs cal que hagin assolit el nivell B (previ), amb cert domini del català parlat.
Tot i així està obert a qualsevol persona que vulgui perfeccionar els seus coneixements sobre la Llengua Catalana.