Altres activitats - CONDUCTES SALUDABLES PER A LA 3a. EDAT

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Emili Giménez Coll
Initiation: 10/04/2022
Days: Tuesday
Schedule: 16:30 - 18:00
Capacity: 15
Code: 101
Projecte de curs

Es farà una descripció teòrica de les malalties, per tenir-ne un bon coneixement, i saber si podem desenvolupar alguns hàbits que ens ajudin a evitar-les o suportar-les.

El plantejament general que aplicarem a totes les malalties s’ajustarà a aquest esquema:
     1.- Breu repàs anatòmic si cal.
     2.- Causes de la malaltia
     3.- Símptomes i diagnòstic.
     4.- Factors de risc
     5.- Possibles complicacions
     6.-Tractament (aspectes generals)
     7.- Hàbits i mesures de prevenció.Malalties

Aparell circulatori : Hipertensió; Arteriosclerosi; Infart de miocardi; Arítmies; Isquèmies.

Sistema Nerviós: Ictus; Demències; Alzheimer; Parkingson; Depressió; Pèrdua de sensacions.

Sistema esquelètic: Osteoporosi; Artritis; Artrosi; Fractures.

Òrgans dels sentits:  Cataractes; Sordesa.

Urogenital:  Hiperplàsia prostàtica.

Metabòliques i generals : Diabetis tipo 2.  Càncer.

Complicacions freqüents: Pneumònia. Insuficiència renal.

Altres malalties demandades per l’audiència