Humanitats - DONES ARTISTES AL LLARG DE LA HISTÒRIA

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Empar Giménez Ruiz - M. Angels Monte Ochoa de Aspuru
Initiation: 10/05/2022
Days: Wednesday
Schedule: 12:00 - 13:30
Capacity: 15
Code: 150
L'objectiu del curs serà fer un recorregut de la participació de les dones en la configuració de la història de l'art des de la perspectiva de la creació. Analitzarem la situació de la dona artista en els diferents períodes històrics, els factors sòcio-econòmics i institucionals que hi han intervingut i com ha evolucionat  els diversos elements, especialment a partir del segle XX.

Una part fonamental de les sessions la dedicarem a visionar imatges creades per dones i a situar-les dintre del context específic de la seva realització.