Altres activitats - TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Benet i Vidal, Josep Lluís
Initiation: 10/07/2021
Days: Thursday
Schedule: 17:00 - 19:00
Capacity: 7
Code: 000846
Curs presencial i on line d’escriptura creativa 2021-2022

Al llarg d'aquest curs, s'aniran superant d'una forma pràctica tots els esculls que
l'escriptor es troba a l'hora de confeccionar un relat. El professor funciona com a guia
perquè cada participant finalitzi el seu projecte, ja sigui el relat breu o la novel·la. A
cada classe hi haurà un recordatori de les regles ortogràfiques.

El professor enviarà comentaris sobre els textos, contestarà els dubtes i animarà
el debat i el diàleg entre els participants.

* Cada mes es farà:
     - Sessions de 45 minuts a través de la plataforma zoom, el dijous a les 18:00 h.
     - Una classe presencial de dues hores als locals de Travessera de les Corts.
* Horari
     - Classes on line: Dijous, a les 18 hores.
     - Classe presencial: Segon dijous de cada mes, de 17 a 19 hores.

PROGRAMA
0 - Revisió orto tipogràfica
1 - La planificació y organització del relat.
2 - La estructura del relat
3 - L’autor i el paper del narrador
4 - L’estil i el to del relat.
5 - El transcurs del temps i el ritme de la narració.
6 – Presentació d’escriptors consagrats i novells.

Josep Lluís Benet
Escola d'Escriptors de Conex.
TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA

Un taller per potenciar la teva creativitat,
on aprendre a generar idees,
on tindràs la llibertat de participar,
on convertiràs les fantasies en material literari.