Manualitats - RELLIGAT (1r)

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Grau i Gavin, Jaume
Initiation: 10/04/2018
Days: Thursday
Schedule: 17:00 - 19:00
Capacity: 8
Code: 000162
El relligat – enquadernació -

L’enquadernació́ és una disciplina molt antiga, creada per protegir qualsevol tipus de document i que permet harmonitzar diverses facetes: art, tècnica i creativitat.

El curs d’enquadernació́ bàsica estaria adreçat a un alumnat interessat en conèixer i aprendre les normes bàsiques del relligat de documents. Per fer-ho, caldria crear de manera totalment manual un embolcall de protecció́ pel llibre i saber utilitzar els estris i els materials que el fan possible.

L’objectiu del curs és relligar documents que es puguin cosir o sigui fets amb fulls plegats. L’acabat exterior del llibre, llibreta, ààlbum, etc., es realitzaria segons el gust i les necessitats de l’alumne (tela, cartolina, paper i altres).

Programa taller:

·         Desfer el llibre si està enquadernat

·         Netejar, sanejar els plecs i fer una escativana si cal

·         Serrar el llom i cosir el document

·         Picar el llom i rebaixar les cordes

·         Tallar i enganxar les guardes

·         Enganxar les cordes a les guardes i encolar el llom

·         Guillotinar el llibre si cal i fer el queix

·         Enganxar la capçada, la percalina i fer el forro

·         Tallar les tapes i el llom de cartró́ i cartolina respectivament

·         Tallar el material decoratiu exterior( tela, paper, etc.) i encolar

·         Arrodonir el llom amb la llomera

·         Encolar el llibre a les tapes, marcar el canal a les tapes, enganxar les guardes i premsar.