Idiomes - CATALÀ (C)

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Serra, Ramona
Initiation: 10/03/2018
Days: Wednesday
Schedule: 09:30 - 11:00
Capacity: 15
Code: 000883
CURS DE LLENGUA CATALANA NIVELL C

Durada 1r. i 2n. trimestre

DESTINATARIS:

Persones, que tot i tenir un bon domini del català parlat, troben dificultats a l’hora de comunicar-se per escrit.

OBJECTIUS:

-      Comprensió lectora, com a base per millorar l’expressió escrita.

-      Aplicació de les regles generals d’ortografia, amb les excepcions d’ús més freqüents.

-      Precisió i enriquiment del vocabulari.

-      Correcció dels barbarismes més habituals

-      Redacció dels textos més comuns a la vida professional i familiar: notes, anuncis, cartes, notícies, relats breus, articles d’opinió…

MATERIALS:

Arxivador personal per als materials d’estudi i documents que es vagin elaborant.

Diccionari de verbs: Els verbs conjugats, J.B. Xuriguera. Ed. Claret o equivalent.