Idiomes - CATALÀ (1er)

Center: CONEX-GRANVIA
Professor: Sendra i Mestres, Joaquim
Initiation: 10/04/2021
Days: Monday
Schedule: 16:15 - 17:15
Capacity: 10
Code: 000048
DESTINATARIS:
Persones que, tot i tenir un bon domini del català parlat, troben dificultats a l’hora d’ expressar-se per escrit.

OBJECTIUS:

1r.trimestre:

- Comprensió de la Història de la Literatura Catalana des dels primers escrits del segle IX fins la vitalitat del moment actual.
- Pràctica del català escrit

2n. i 3r. trimestre:

- Comprensió lectora
- Domini ortogràfic
- Precisió del vocabulari
- Correcció de barbarismes
- Redacció dels textos més comuns a la vida professional i familiar : notes, anuncis, notícies, relats breus, articles d’opinió,.
..
MATERIALS:
S’indicaran el primer dia de classe.