Idiomes - CATALÀ (C)

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Serra, Ramona
Initiation: 10/02/2019
Days: Wednesday
Schedule: 09:30 - 11:00
Capacity: 15
Code: 000883
LLENGUA CATALANA Curs 2019- 2020
CURS DE CATALÀ. NIVELL C


Professors : Ferran Alejaldre (1r.trim), Ramona Serra (2n. 3r.trim.)
Horari : Dimecres, de 9:30 a 11 h.
LLoc : CONEX Travessera
Nombre màxim : 12 alumnes, però seran acceptats tots els del curs
passat que ho sol.licitin, encara que depassin aquest nombre.
DESTINATARIS:
Persones que, tot i tenir un bon domini del català parlat, troben
dificultats a l’hora d’ expressar-se per escrit.
OBJECTIUS:
1r.trimestre:
- Comprensió de la Història de la Literatura Catalana des dels
primers escrits del segle IX fins la vitalitat del moment actual.
- Pràctica del català escrit
2n. i 3r. trimestre:
- Comprensió lectora
- Domini ortogràfic
- Precisió del vocabulari
- Correcció de barbarismes
- Redacció dels textos més comuns a la vida professional i
familiar : notes, anuncis, notícies, relats breus, articles
d’opinió,...
MATERIALS:
S’indicaran el primer dia de classe.


LITERATURA CATALANA
- Els inicis medievals s.VIII
- Primers documents en català escrit s. IX, X i XI: actes de consagració
d’esglésies, testaments, compra-vendes, Jurament de Pau i Treva, Greuges,
etc.
- Primera literatura s. XII: les Homilies
- L’epoca daurada dels trobadors s. XII i XIII: lírica que es canta (
joglars), cançoners, sirventesos...
- Les Quatre Grans Cróniques catalanes s. XIII I XIV: Llibre dels Feits
de Jaume I, Crònica de Bernat Desclot, Crònica de Ramon Muntaner i
Crònica de Pere III. El creador del català literari: Ramón Llull
- L’Humanisme s. XIV: Bernat Metge, Francesc Eiximenis, Sant Vicent
Ferrer...
- El Segle d’Or Valencià s. XV: Joanot Martorell, Ausiàs March, Jordi de
Sant Jordi, Gilabert de Próixita, Jaume Roig i Joan Roís de Corella.
- La Decadencia s. XVI al XVIII: al Renaixement : Joan Lluís Vives,
Cristòfor Despuig, Joan Timoneda i Pere Serafí. Al Barroc: Francesc
Fontanella, Vicenç Garcia i Josep Romaguera. Al Neoclassicisme: Joan
Ramis, Francesc Mulet i Antoni Puig i Blanch.
- L’Il·lustració s. XVIII : Jacint Segura, Ascensi Sales, Francesc Mulet,
Pau Puig, Antoni Febrer i Cardona i Joan Ramis
- La Novel·la Romàntica s. XIX: Josep de Togores i Sanglada (comte
d'Aiamans), Antoni Puig i Blanch, Pere Mata, Joaquim Rubió i Ors, Pau
Milà i Fontanals i Víctor Balaguer.
- La Renaixença s. XIX: Bonaventura Carles Aribau, Jacint Verdaguer,
Miquel Anton Martí, Marià Aguiló, Joan Cortada, Manuel Milà i
Fontanals, Angel Guimerà, Pau Piferrer, Josep Torras i Bages, Antoni de
Bofarull, Josep Ma Folch i Torras, Frederic Soler...
- El Modernisme s.XIX i XX: Adrià Gual, Santiago Rusiñol, Ignasi
Iglésias, Joan Puig i Ferreter, Raimon Casellas, Víctor Català, Marian
Vayreda, Joaquim Ruyra, Prudenci Bertrana, Josep Pous i Pagès i
Eugeni d’Ors.
- Poesia: Joan Maragall, Apel·les Mestres, Miquel Costa i Llobera i Joan
Alcover, Josep Carner, Guerau de Liost, Joan Salvat-Papasseit, Josep
Maria López-Picó o Maria Antònia Salvà.
- Normalització lingüística, l'Institut d'Estudis Catalans, amb les figures
de Pompeu Fabra i Antoni Maria Alcover
- Durant el franquisme s. XX: Carles Riba, Clementina Arderiu, Josep
Vicens Foix, Salvador Espriu, Joan Oliver "Pere Quart", Josep Maria de
Sagarra, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Llorenç Villalonga, Vicent Andrés
Estellés, Pere Calders, Ramon Folch i Camarasa, Gabriel Ferrater,
Maria Aurèlia Capmany, Joan Perucho, Aurora Bertrana, Manuel de
Pedrolo, Joan Brossa, , Miquel Martí i Pol i Joan Fuster

- Postfranquisme s. XX: Julià de Jòdar, Teresa Pàmies, Jesús Moncada,
Enric Sòria, Jaume Cabré, Josep Ma Espinàs, Jordi Sarsanedas,Jaume

Vidal Alcover, Baltasar Porcel, Terenci Moix, Pere Gimfarrer, Isabel-
Clara Simó, Núria Perpinyà, Julià de Jòdar, Montserrat Roig, i Feliu

Formosa.
- Literatura actual S. XXI: Quim Monzó, Josep Ma Benet i Jornet, Carme
Riera, Xavier Bru de Sala, Sergi Pàmies, Albert Sánchez Piñol, Màrius
Carol, Ferran Cremades i Ferran Torrent.