Idiomes - FRANCÈS (Per a Viatjar)

Center: CONEX-GRANVIA
Professor: Giménez, Victor
Initiation: 10/01/2019
Days: Tuesday
Schedule: 10:00 - 11:15
Capacity: 12
Code: 000937
(Únicament el primer trimestre, els dimarts: 10.00 / 11.15 a granvia i després es farà a Travessera, els dijous de 9,30 a 11.)

DESTINATARIS:


Alumnes amb coneixements bàsics de Llengua Francesa que aspirin a expressar-se amb facilitat.

OBJECTIUS:

-      Adquirir la fluïdesa verbal necessària per a comunicar-se en situacions quotidianes: viatges, intercanvis, contactes telefònics i altres.

-      Recordar i reforçar aquelles estructures gramaticals imprescindibles per parlar correctament.

-      Escriure textos senzills en el llenguatge bàsic.

-      Enriquir el vocabulari: mots, expressions i frases fetes.

MATERIALS:

S’indicaran el primer dia de classe.