Idiomes - FRANCÈS PER A VIATJAR

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Serra, Ramona
Initiation: 10/04/2018
Days: Thursday
Schedule: 09:30 - 11:00
Capacity: 25
Code: 000937
DESTINATARIS:

Alumnes amb coneixements bàsics de Llengua Francesa que aspirin a expressar-se amb facilitat.

OBJECTIUS:

-      Adquirir la fluïdesa verbal necessària per a comunicar-se en situacions quotidianes: viatges, intercanvis, contactes telefònics i altres.

-      Recordar i reforçar aquelles estructures gramaticals imprescindibles per parlar correctament.

-      Escriure textos senzills en el llenguatge bàsic.

-      Enriquir el vocabulari: mots, expressions i frases fetes.

MATERIALS:

S’indicaran el primer dia de classe.