Altres activitats - BACTERIS I VIRUS

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Gimenez Coll, Emili
Initiation: 11/23/2021
Days: Tuesday
Schedule: 17:00 - 18:30
Capacity: 15
Code: 000101
BACTERIS, VIRUS I ALTRES PATÒGENS – vs – LES NOSTRES DEFENSES


ELS AGENTS INFECCIOSOS I LES SEVES ESTRATÈGIES
 • Breu història del descobriment dels agents infecciosos.
 • Bacteris: classes
 • Virus: classes
 • Protozous
 • Fongs
 • Altres paràsits
 • Transmissió
 • Les biomolècules implicades: proteïnes i àcids nucleics. Com actuen.

ACCIÓ VIRICA
 • Infecció.
 • Cicle lític
 • Cicle lisigènic
 • Principals malalties víriques: verola, parotiditis, mononucleosi, xarampió SIDA, COVID 19, etc.
 • Virus i càncer.
 •  
ACCIÓ BACTERIANA
 • Infecció.
 • Principals malalties bacterianes: tuberculosi, tètanus, salmonel·losi, meningitis, pesta, etc.
 • Bacteris simbionts: microbiota.

FONGS
 • Infecció.
 • Principals malalties fúngiques: tinya, candidiasis, peu d'atleta, etc.

PROTOZOUS I PARÀSITS
 • Infecció i transmissió.
 • Principals malalties: toxoplasmosi, malària, tripanosomiasis, leishmaniosis, triquinosi, etc.
 •  
LES NOSTRES DEFENSES
 • La pell
 • La febre
 • La barrera hematoencefàlica.
 • La microbiota
 • El sistema immunitari: Acció humoral i cel·lular.
 • Al·lèrgies.
 •  
DEFENSES ARTIFICIALS
 • Antibiòtics
 • Vacunes
 • Immunoglobulines i sèrums.