Altres activitats - VIRUS, BACTERIS i ALTRES PATÒGENS vs LES NOSTRES DEFENSES

Center: CONEX-TRAVESSERA
Professor: Giménez Coll, Emili
Initiation: 01/25/2022
Days: Tuesday
Schedule: 17:00 - 18:30
Capacity: 15
Code: 000101
VIRIS, BACTERIS I ALTRES PATÒGENS – vs – LES NOSTRES DEFENSES

Resum del Programa
  • Els agents infecciosos: Què busquen al infectar-nos? Vies d’entrada
  • Prions, virus, bacteris. Què són, com són i què produeixen.
  • Protozous, fongs i paràsits. Què són, com són i què produeixen
  • El sistema immunitari innat.: La pell i els òrgans defensius.
  • El sistema immunitari adaptatiu. Limfòcits i cèl·lules defensives.
  • Malalties autoimmunitàries. Al·lèrgies
  • Defenses artificials I : Antisèptics. Antibiòtics. Resistència als antibiòtics. Antivirals.
  • Defenses artificials II : Vacunes. Classes de vacunes. Immunoglobulines i sèrums .