Fons de coneixement
i experiència

Enllaços d'interès

Gent gran i activa
Espai on trobaràs enllaços per accedir a entitats col·laboradores i recursos d'interès dirigits a la gent gran.
Webs Amigues

Serveis sanitaris i socials per ajudar a la gent gran i les seves famílies
http://www.mutuam.cat/

Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/

Codi Ètic de les Associacions de Barcelona 

http://www.codietic.cat/


Llars Compartides
http://www.llarscompartides.org

Projecte Radars
http://serveisgentgranradars.org/

Federació Catalana de Voluntariat Social
FCVS

Bu-ho 
http://www.bu-ho.es

Xarxanet.org
http://www.xarxanet.org


Recursos per la Gent Gran

Detecció maltractament a la Gent Gran

Sevad

Circuits gimnàstics i lúdics per a la Gent Gran
CircuitsSeguretat per a la Gent Gran
Seguretat Gent Gran


Agència Catalana de Consum
http://www.consum.cat


Intercanvi de places entre residències a tot el món per periodes estivals
http://www.linkedage.com/


Serveis Gent Gran Radars
Serveis Gent Gran

Teleassistència
Info teleassistència
Què pots fer tu?
Necessitem persones voluntàries que puguin dedicar setmanalment unes hores a col·laborar en el funcionament administratiu de l'assoiació o tinguin alguna matèria o coneixement per ensenyar.
Centres
Troba l'activitat que t'agrada al llistat de cursos i cerca el centre més proper on la fan.
Visitadors/es
Necessitem persones amb una sensibilitat especial que vulguin compartir el seu temps amb persones grans i necessitades d'acompanyament.